trombon

trombon

trombon

Moje vyznamenania
trombon
Božská dilema Zdroj: www.cirkevjeskala.org
 
pherkard

Filosofové
Staří Řekové věděli, že si Sokrates velmi váží znalostí.
Jednoho dne ho potkal jeden známý a povídá: "Jestlipak víš, Sokrate, co jsem se zrovna dozvěděl o tvém příteli?"
"Počkej chvilku," odpověděl Sokrates. "Než mi cokoli řekneš, rád bych tě podrobil zkoušce. Říká se jí zkouška tří sít."
"Tří sít?"
"Přesně tak," pokračoval Sokrates. "Než mi začneš vyprávět o mém příteli, možná bude dobré na chvilku zkusit prosít to, co mi řekneš.
První síto se jmenuje Pravda. Máš naprostou jistotu, že to, co mi chceš říct, je pravda?"
"Ne," odpověděl ten člověk, "vlastně jsem to jenom slyšel a..."
"Dobře," řekl Sokrates. "Takže ty opravdu nevíš, jestli je to pravda nebo není. Teď vyzkoušejme druhé síto, síto se jmenuje Dobro. Chceš mi o mém příteli říct něco dobrého?"
"Ne, naopak..."
"Takže," pokračoval Sokrates, "chceš mi o něm říct něco špatného a nejsi si jist, jestli je to pravda. Ale pořád ještě můžeš zkouškou projít, protože zbývá ještě jedno síto. Jmenuje se Užitečnost. Je mi to co mi chceš o mém příteli říct užitečné?"
"Ne, moc ne."
"Dobrá," uzavřel Sokrates, "to co mi chceš říct není ani pravdivé, ani dobré, dokonce ani užitečné, tak proč bys mi to měl vyprávět?"
To je důvod, proč byl Sokrates velký filosof a všichni si ho vážili. A taky to vysvětluje, proč nikdy nepřišel na to, že mu jeho nejlepší přítel šoustá ženu...

 
josefdopil
Full HD
 
trombon
nekupuj shity Zdroj: www.zacniodseba.com
 
trombon
osud Zdroj: www.nerusmojekruhy.com
 
mj
fnuk fnuk, ale aj ockovani... Zdroj: www.dshs.texas.gov
 
trombon

Videl som raz chlapíka sedieť na okraji mosta, rozhodnutého skočiť dole. Hovorím mu:
"Počkaj! Neskáč! Prečo to chceš urobiť?"
"Nikto ma nemiluje" odpovedá.
"Ale veď Boh ťa miluje. Veríš v Boha, však?!"
"Jasné"
"A si žid, moslim alebo kresťan?"
"Kresťan."
"To aj ja. Katolík alebo protestant?"
"Protestant."
"To aj ja. Ktorá denominácia?"
"Baptista."
"To aj ja. Severný baptista alebo južný baptista?"
"Severný baptista."
"To aj ja. Severný konzervatívny alebo severný liberálny baptista?"
"Severný konzervatívny baptista."
"To aj ja. Severný konzervatívny baptista oblasti Veľkých jazier alebo Severný konzervatívny baptista východného regiónu?"
"To prvé."
"To aj ja. A si Severný konzervatívny baptista oblasti Veľkých jazier koncilu z 1879 alebo koncilu z 1912?"
"Severný konzervatívny baptista oblasti Veľkých jazier koncilu z 1912."
Ja na to: "ZOMRI TY HERETIK!" a sotil som ho dole hajzla...

Zdroj: www.veriaciateista.com
 
vsetkovklude
Sorry, Omega Zdroj: www.facebook.com
 
tmiro
cenzura!!!
 
chromozom
Príspevok 133518 Zdroj: Fb
 
trombon
drezúra a životodarná modlitba... Zdroj: www.silnaviera.com
 
trombon

Jedného dňa kráčal ateista po lese na Aljaške a obdivoval všetko, čo evolúcia vytvorila.
"Aké majestátne stromy! Aká mohutná rieka! Aké nádherné zvieratá!", hovoril si pre seba. Ako tak kráčal popri rieke, začul nejaký šum v kríkoch za sebou. Otočil sa a uvidel takmer 4-metrového hnedého medveďa, ktorý sa chystal na neho vybehnúť. Ateista začal utekať ako vládal dolu cestičkou. Ponad plecia sa obzrel za seba a videl, že medveď sa k nemu rýchlo približuje. Začal utekať ešte rýchlejšie, ako sa len dalo, až mu do očí vyrazili slzy. Obzrel sa znovu a medveď bol zas o niečo bližšie. Srdce mu búšilo ako zvon, keď sa snažil bežať ešte rýchlejšie. Ale nanešťastie zakopol a spadol na zem. Keď sa pokúšal postaviť znovu na nohy, uvidel medveďa ako stojí celkom blízko nad ním. Ľavú labu vystiera na neho a pravou sa ho chystá udrieť.
"Ó, môj Bože!..."
Čas sa zastavil.... Medveď stuhol... Les utíchol... Dokonca rieka prestala tiecť... Žiarivé svetlo osvietilo človeka a zhora zaznel hromový hlas:
"POPIERAŠ MOJU EXISTENCIU PO CELÉ TIE ROKY, UČÍŠ INÝCH, ŽE JA NEEXISTUJEM A DOKONCA PRIPISUJEŠ STVORENSTVO NEJAKEJ NÁHODNEJ VESMÍRNEJ NEHODE! SKUTOČNE TERAZ OČAKÁVAŠ, ABY SOM TI POMOHOL Z TEJTO NEPRÍJEMNEJ SITUÁCIE? MÁM ŤA TERAZ NAOZAJ POVAŽOVAŤ ZA VERIACEHO?"
Tak ťažko, ako sa ateista cítil, zdvihol svoj zrak priamo do žiarivého svetla a povedal:
"Bolo by pokrytecké, keby som žiadal, aby si ma teraz zaradil medzi kresťanov po všetkých tých rokoch. Ale snáď by si mohol urobiť kresťana aspoň z toho medveďa...?"
"TAK DOBRE", povedal Boh.
Svetlo zmizlo... Rieka začala tiecť... Šum lesa zas bolo počuť... A medveď, ako tam stál, pokľakol na kolená, spojil laby dohromady, sklonil hlavu a povedal:
"Pane, ďakujem Ti za toto jedlo, ktoré si mi pripravil."...

Zdroj: www.selfieboha.org
 
vsetkovklude
Nezabudnite dnes prepnúť
 
trombon
žila žilka v žilinke a bude žiť... Zdroj: www.milujemslovensko.sk
 
trombon
Igorov nový nápad Zdroj: www.skvlada.sk
 
pherkard
Rovnost, solidoriti, socik, slepa
 
trombon
zmena klímy Zdroj: www.odbornik.com
 
blackota
skripta pre letny seminar "Úvod do 5G" / VŠŽ Zdroj: to je tajne!
 
vsetkovklude
Gurmánsky
 
tantris
Forbidden Pool
 
 
 
loader